วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง.

การวิจัยการดำเนินงาน = Operations research / ผู้เขียน วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541-2542. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

9748155897 9746217429


วิจัยปฏิบัติการ.

HD20.5 / .ว65 2541-42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544