พืชเศรษฐกิจ / คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา ; กองบรรณาธิการ นพพร สายัมพล ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. - 471 หน้า : ภาพประกอบ.

9745536164


พืชเศรษฐกิจ.
พืชไร่.

SB185 / .พ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544