การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ... : กิจการไฟฟ้าไทย ข้อมูลการดำเนินงาน / [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] จัดทำโดย แผนกศูนย์ข้อมูลและสถิติ กองสารนิเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. - [นนทบุรี] : แผนก, [2541?]- - ซีดีรอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + เอกสาร. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2539-2540-

ความต้องการของระบบ: เครื่องคอมพิวเตอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ 486 หรือ สูงกว่า พร้อมเมาส์ (มีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับ Pentium); RAM ตั้งแต่ 4MB ขึ้นไป; Windows 3.11 Thai edition หรือ Windows 95; จอภาพ SVGA (640 x 480) 256 สี 8 บิท; ไดรพ์ซีดีรอม double speed ขึ้นไป; การ์ดเสียง 16 บิท พร้อมลำโพง.


บริษัทกฟผ.


การผลิตพลังงานไฟฟ้า -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544