สมชัย ฤชุพันธุ์.

เศรษฐทรรศน์ / สมชัย ฤชุพันธุ์. - กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2542. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9748712133 9748712141


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ.


นโยบายการเงิน -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540.

HC445 / .ส3845

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544