ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 / บทความโดย ป๋วย อึ้งภากรณ์. บทสัมภาษณ์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ไม่กีวัน / จตุรัส สัมภาษณ์. บุรษแห่งเหตุผล ผู้ตกเป็น เหยื่อความไร้เหตุผล / อัมมาร สยามวาลา. อาจารย์ป๋วย เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และผลสะเทือนต่อสังคมไทย / วิทยากร เชียงกูล. นักมาร์คซิสต์ต้องมอง ย้อนกลับไปถึง 6 ตุลา เพื่อต่อสู้ใหม่ในอนาคต / ใจ อึ๊งภากรณ์. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กังหัน, 2542. - 80 หน้า : ภาพประกอบ.


ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2519-?
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519.

DS586 / .ค46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544