ไพวรินทร์ ขาวงาม, 2504-

ทอดยอด / ไพวรินทร์ ขาวงาม. - พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2542. - 215 หน้า : ภาพประกอบ. - ลำนำความเรียงและเรื่องสั้น ; ลำดับที่ 1 .

9747520257

PL4209.พ97ก14 / 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544