ทนายกล้าของประชาชน อนุสรณ์ฌาปนกิจ คุณประดับ มนูรัษฎา ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2537 / คณะผู้จัดทำ ชาญชัย สงวนวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : 179 การพิมพ์, [2537?] - 128 หน้า : ภาพประกอบ.


ประดับ มนูรัษฎา, 2470-2537.
มนูรัษฎา (นาม)


ทนายความ -- ไทย -- ชีวประวัติ.

KPT1630 / .ท36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544