สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ... และแนวโน้มปี ... / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย. - [ขอนแก่น] : สำนักงาน, 2541- - เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่. - รายปี - 2541-


การเงิน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544