บุญเสริม ชีวะอิสระกุล.

พื้นฐานสัตวศาสตร์ = Basic animal science / บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม] - เชียงใหม่ : ธนบรรการพิมพ์, 2542. - vii, 186 หน้า : ภาพประกอบ.

9746571176


สัตววิทยา.

QL47.2 / .บ725 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544