ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542. - 254 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดกฎหมายปกครอง ; 5 .

9742825718


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .ช62 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544