รวมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / จัดทำโดย กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : กอง, 2542-2543. - 2 เล่ม.

9748708314


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

KPT2732.ก28 / 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544