สนั่น ชูสกุล, 2502-2559

พรานปลาแห่งสายน้ำอีสาน / ผู้เรียบเรียง สนั่น ชูสกุล, สงกรานต์ มีงาม, พรพนา ก๊วยเจริญ. - [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีสาน ในคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน, [2542?] - 55 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. - หนังสือวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม .

9747577054


ประมง -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปลาน้ำจืด -- การเรียกชื่อ.
ปลาน้ำจืด -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กับดักปลา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นิเวศวิทยาลำน้ำ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

SH307 / .ส36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544