กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

วิพากษ์ทุนนิยมไทย : ทัศนะจากกระแสหลุด / กนกศักดิ์ แก้วเทพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส์ จำกัด, 2542. - 103 หน้า : ภาพประกอบ.

9748716791


ทุนนิยม -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540-2541.

HB501 / .ก325

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544