ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, คริส เบเคอร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุง) - กรุงเทพฯ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2542. - 19, 738 หน้า : แผนที่.

9747100878


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

--IB 423 --Highly correlated--ธร 423--Highly correlated

HC445 / .ผ65 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544