ยาไทย สำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน / [บรรณาธิการโดย] มาโนช วามานนท์, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2537. - 80 หน้า : ภาพประกอบ.

9747758466


สมุนไพร -- ไทย.
การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย.
สาธารณสุขมูลฐาน -- ไทย.

QV766 / .ย65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544