อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

วิกฤตไทย วิกฤตเอเชีย / ผู้เขียน อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา, 2542. - ก-จ, 157 หน้า. - สิ่งพิมพ์ ; ลำดับที่ 69 . - สิ่งพิมพ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา) ; ลำดับที่ 69. .

9743328076


ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ -- ค.ศ. 1997 -- เอเชีย.
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ -- ค.ศ. 1997 -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540-2542.

HB3717 1997 / .อ724

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544