มานะ สุ่มทอง.

ไม่ยอมแพ้ "ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ" / บันทึกความทรงจำโดย มานะ สุ่มทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ไทย-ยูโร โปรเจคท์, 2542. - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องที่หัวกระดาษ: ไม่ยอมแพ้-- ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ.

9748719286


ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ.


พนักงานขาย -- ชีวประวัติ.

HF5439.32.ศ64 / ม636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544