วิรัตน์ แสงทองคำ.

Technovision บทเรียนลับ ผู้จัดการ / วิรัตน์ แสงทองคำ. - กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เพรส จำกัด, 2542. - 245 หน้า. - หมายเหตุธุรกิจ ; หมายเลฃ 4 .

9747215241


บริษัทผู้จัดการ.
บริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ.


การจัดการอุตสาหกรรม.

P92.ท9 / ว656

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544