ศาลรัฐธรรมนูญ = The constitutional court. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2542]- - เล่ม.

ล. 1 ฉบับกฎระเบียบและคำวินิจฉัย


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ศ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544