สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549.

การศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ : (บทบาทด้าน การกำกับและบริหารการพาณิชย์ : บทบาทในด้านปัญหา การล้มละลายของบริษัท และบทบาทด้านอื่นๆ) / โดย สุธีร์ ศุภนิตย์, วีรวัฒน์ จันทโชติ, เสาวนีย์ อัศวโรจน์. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2542. - vii, 168 หน้า.


กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.
กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

KPT920 / .ส736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544