กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม / โดย คณะกรรมาธิการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) - กรุงเทพฯ : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2537. - 2 เล่ม.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

JQ1743.ก4 / ก45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544