รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ / โดย ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะนักวิจัย ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์, กนกพร สุโมตยกุล, ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน. - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2542. - xiv, 137 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.


กระทรวงพาณิชย์--การบริหารงานบุคคล.
กระทรวงพาณิชย์--ข้าราชการและพนักงาน.

JQ1746.ฮ65 / ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544