คมเดือน เจิดจรัสฟ้า.

ทักษิณ ชินวัตร : นักสู้ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล / คมเดือน เจิดจรัสฟ้า. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2538. - 151 หน้า : ภาพประกอบ.

9748437078


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


นักธุรกิจ -- ไทย -- ชีวประวัติ.
นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติ.

DS570.6.ท6 / ค43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544