สุเทพ สุนทรเภสัช.

ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย : พื้นฐานแนวความคิดทฤษฎีทางสังคม และวัฒนธรรม / สุเทพ สุนทรเภสัช. - เชียงใหม่ : โกลบอลวิชั่น, 2540. - ก-ค, 399 หน้า : ภาพประกอบ.

9748992705


สังคมวิทยา.

HM62 / .ส628

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544