ชลธิศ อาจมนภาพ.

ปอกเปลือก- - อานันท์ ปันยารชุน / ชลธิศ อาจมนภาพ และผู้ร่วมขบวนการ เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : หลักไท, 2542. - 183 หน้า : ภาพประกอบ.


อานันท์ ปันยารชุน, 2475-


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2534-2535.

DS570.6.อ575 / ช43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544