คู่มือการจัดตั้งพรรคการเมือง/ สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2542. - 109 หน้า.


พรรคการเมือง -- ไทย -- กฎและระเบียบปฏิบัติ.
พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2488 / .ก95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544