นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

เอกสารการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475 (โดยสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก) / เขียนคำอธิบายโดย นรนิติ เศรษฐบุตร. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 212 หน้า. - หนังสือชุดเอกสารการเมืองไทย . - หนังสือชุดเอกสารการเมืองไทย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย) .


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2064.52475.ก3 / 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544