จรัส สุวรรณมาลา, 2496-

รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ? / จรัส สุวรรณมาลา. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. - 10, 166 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9748196615


ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่น -- ไทย -- เพชรบุรี.
การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย -- เพชรบุรี.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- เพชรบุรี.
การคลังสาธารณะ -- ไทย -- เพชรบุรี.

JS7415.พ7 / จ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544