จารุชา พนาสถิต.

ประสิทธิภาพทางการตลาดส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำเข้าญี่ปุ่น เข้ามาดำเนินการในฐานะผู้ส่งออก / โดย จารุชา พนาสถิต. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 9, 65 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.


กล้วยไม้ -- ไทย -- การตลาด.
การส่งออก -- ไทย.

SB443.4.ท9 / จ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544