อสิต รุ่งชล.

สบตามอสควา โดย อสิต รุ่งชล และ เจ็ดวันในมอสควา โดย สุภา เทวกุล. - กรุงเทพฯ, มิตรนราการพิมพ์, 2519 [1976] - 103 หน้า. ภาพประกอบ.

ศพ นายสนิท พิชัยชาญณรงค์.


สนิท พิชัยชาญณรงค์, 2463-2518.
พิชัยชาญณรงค์ (นาม)


มอสโก (รัสเซีย) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544