ยุพยงษ์ สุทธิธรรม.

การทำดอกไม้จากต้นโสน / ยุพยงษ์ สุทธิธรรม. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542. - 47 หน้า : ภาพสีประกอบ. - สารคดีชุดคู่มืออาชีพของคนไทย .

9742776113


ดอกไม้ประดิษฐ์
การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544