ประชากรไทยสมัย ร. 9 หนังสือวิชาการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / บรรณาธิการ บุญเลิศ เลียวประไพ ; คณะผู้เขียน ปราโมทย์ ประสาทกุล ... [และคนอื่นๆ]. - นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. - 132 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 241 . - เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ; หมายเลข 241. .

9746631349


ไทย -- ประชากร.

HB3644.55.ก3 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544