[งานรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร] / หนึ่งร้อยปีชาตะกาลอาจารย์จิ๊ด เศรษฐบุตร 2549 ไทยกับการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : มุมมองทางด้านกฎหมายและการทูต : การสัมมนา 2543 100 ปีชาตะกาลอาจารย์จิ๊ด เศรษฐบุตร 2549 จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร. - [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2543- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2543-

ปี 2550 ใช้ชื่อ: เศรษฐบุตร : รำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร. ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.


จี๊ด เศรษฐบุตร, 2449.


ความมั่นคงระหว่างประเทศ -- การประชุม.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544