125 ปี Council of State สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542. - 407 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ วารสารกฎหมายปกครอง.


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

JQ1746.ฮ336 / ก145

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544