เตือนจิตต์ จิตต์อารี, 2493-

วิธีการวิจัยโฆษณา = Advertising research methods / โดย เตือนจิตต์ จิตต์อารี. - [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 1999 [2542] - 328 หน้า : ภาพประกอบ.

9747574632


โฆษณา -- วิจัย.

HF5814 / .ต83 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544