วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

วิพากษ์เศรษฐกิจทุนนิยมคืนสู่ชุมชน / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. - กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2542. - 194 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดภูมิปัญญา ; ลำดับที่ 14 .

9742721521


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HC445 / .ว67728

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544