สุทธิชัย หยุ่น, 2489-

คนบ้าข่าว (สุทธิชัย หยุ่น). - กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2543. - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

9743920501


สุทธิชัย หยุ่น, 2489-


ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว -- ไทย.
วารสารศาสตร์ -- ไทย.

PN4781 / .ส725

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)