ระบบข้อมูลแผนที่ป่าไม้ถาวร [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / [จัดทำโดย] กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - [กรุงเทพฯ] : กรม, [2542?] - 13 ซีดีรอม ; 4 3/4 นิ้ว + เอกสาร 1 แผ่น.

ความต้องการของระบบ: Windows 98 หรือ NT.


ป่าไม้และการทำป่าไม้ -- ไทย -- แผนที่.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544