ดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ.

ระบบการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ / ดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542. - 74 หน้า : ภาพประกอบ. - คู่มือเทคนิควิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ ; ลำดับที่ 7 .

9747289938


ส่วนราชการ -- การจัดการ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544