กาญจนา แก้วเทพ.

การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / โดย กาญจนา แก้วเทพ. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอดิสัน เพรสโพรดักส์ จำกัด, 2541. - 365 หน้า : ภาพประกอบ.

9747654024 9746375326 (2542)


การวิเคราะห์สื่อ.
การรู้จักใช้สื่อ.

P93 / .ก623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544