รายงานประจำปี / องค์การรถไฟฟ้ามหานคร. - กรุงเทพฯ : องค์การ, [2542]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2541-

ปี 2545- มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย--วารสาร.


รถรางไฟฟ้า -- ไทย -- กรุงเทพฯ

HE5080.5.ท9 / ก65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544