นภาพร ชโยวรรณ.

การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทย / นภาพร ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. - 28 แผ่น. - เอกสาร ; หมายเลข 274/42 . - เอกสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์) ; หมายเลข 274/42. .

9743312242


ผู้สูงอายุ -- ไทย.
ผู้สูงอายุ -- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544