การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรีน พริ้นท จำกัด, 2542. - 404 หน้า : ภาพประกอบ.

9743333088


เด็กพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ -- ไทย.

WS368 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544