ชยาวุธ จันทร.

วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย / ผู้เรียบเรียง ชยาวุธ จันทร, เยาวลักษณ์ กุลพานิช, ชุลีพร เดชขำ. - กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น สำนัก ก. พ. , 2543. - 132 หน้า. - เอกสารโครงการ ; หมายเลข 3 . - เอกสารโครงการ (โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น) ; หมายเลข 3. .

9747285207


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

JS7402.ก2 / ช46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544