ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการ มณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดรอีสาน ร.ศ. 125 พ.ศ. 2449 / คณะทำงาน ศกรินทร์ วิเศษะพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุลพระธิดา, 2538. - 162 หน้า : ภาพประกอบ.

9747305569


นครราชสีมา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ร้อยเอ็ด -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
อุดรธานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS588.ต5 / ด62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544