เก็ตตี้, จีน พอล, ค.ศ. 1892-1976.

บันทึกความทรงจำ เจ. พอล เก็ตตี้ : มหาเศรษฐีผู้มุ่งมั่นใฝ่รู้การบริหาร สมัยใหม่ / อ. นันธวัช เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ไพลินคอมพิวกราฟฟิค, [2538?] - 156 หน้า.


เก็ตตี้, จีน พอล, ค.ศ. 1892-1976.


นักธุรกิจ -- สหรัฐอเมริกา -- ชีวประวัติ.
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม -- สหรัฐอเมริกา -- ชีวประวัติ.

HD9570.ก75ก3 / 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544