ไพวรินทร์ ขาวงาม, 2504-

ไม่ใช่กวีนิพนธ์จากชายป่าอารยธรรม / ไพวรินทร์ ขาวงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : แพรว, 2538. - 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)

9748427935

PL4209.พ97ก14 / 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544