นคร พจนวรพงษ์.

ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญฯ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน การเลือกตั้งทุกครั้งและการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัย / นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์. - กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2542. - 195 หน้า : ภาพประกอบ.

9740851959


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2540.

JQ1745.ก1 / น24

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544