ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย ปรีดี พนมยงค์ / สันติสุข โสภณศิริ บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส, 2543. - 103, 22 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดครบรอบ 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส .

9747833549


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.


ประวัติรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ผ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544