โอสถ โกศิน, 2456-

เมื่อหัวใจผมเต้นครบ 2,270,592,000 ครั้ง / โอสถ โกศิน. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2516. - 223, 62 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


โอสถ โกศิน, 2456-

KPT110.อ95ก3 / 2516

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544